Ταυτότητα της επιχείρησης


Το barislight.eu είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η (επώνυμη εταιρεία) με την επωνυμία Β.ΜΠΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ και τον διακριτικό τίτλο ''BARIS LIGHT'' (ΑΦΜ: 998363890  ΔΟΥ: Β' ΠΑΤΡΩΝ (Γ' ΚΑΙ ΚΆΤΩ ΑΧΑΪΑΣ)]). Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΒΥΡΩΝΟΣ,26333, ΠΑΤΡΑ. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Β.ΜΠΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, που βρίσκεται στην διεύθυνση barislight.eu.
 
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα barislight.eu συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

1. Όροι


Η BARIS LIGHT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η BARIS LIGHT αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.


2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα


Το barislight.eu δεσμεύεται ως προς την ποιότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο site που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει. Όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες , από το ηλεκτρονικό κατάστημα της BARIS LIGHT, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.
3. Όροι Προστασίας Δεδομένων
H BARIS LIGHT σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και σας εγγυάται ότι καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προστασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών γίνεται πάντα μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας (Νόμοι 2472/1997 και 3471/2006). Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας επιτρέπετε, δεδομένου ότι κάθε φορά που καταχωρείτε ένα στοιχείο σας, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε την συλλογή και επεξεργασία του. Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι διαρκής στόχος μας: χρησιμοποιούμε την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να σας προσφέρουμε ασφάλεια κατά τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές μαζί μας.
 
Περαιτέρω, κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στον διαδικτυακό μας τόπο, αποθηκεύονται κάποιες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP του παρόχου σας, ο διαδικτυακός τόπος από τον οποίο φτάσατε στο site μας, καθώς και η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψής σας. Διευκρινίζουμε ότι τα στοιχεία αυτά δεν διασυνδέονται με τα προσωπικά σας δεδομένα και χρησιμοποιούνται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μέσω της βελτίωσης του διαδικτυακού μας τόπου.
 
Κατά την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής σας αγοράς, θα αποθηκεύσουμε τα αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης προσωπικά σας δεδομένα όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλέφώνου, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
 
Η BARIS LIGHT δεν πουλά ούτε ενοικιάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Τυχόν μεταβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτους γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο νόμος επιτρέπει ή επιβάλει. Παράλληλα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να αποτρέψει οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία των δεδομένων σας από τρίτους.


4. Διαφημιστικά μηνύματα


Το barislight.eu δεν θα κάνει κατάχρηση της δυνατότητας του να επικοινωνεί με τους χρήστες στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου για λόγους προώθησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή ενημέρωσης περί προσφορών. Παράλληλα δίνεται ανά πάσα στιγμή στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης τέτοιων μηνυμάτων.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.


Η ιστοσελίδα αυτή προσφέρεται για προσωπική μόνο χρήση και δεν συνεπάγεται κανένα περαιτέρω δικαίωμα για τον χρήστη, ο οποίος αναγνωρίζει ότι τα σήματα και κάθε δικαίωμα πνευματικής ή/ και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των περιεχομένων της ανήκει αποκλειστικά στην BARIS LIGHT και τους δικαιοπαρόχους της: ως εκ τούτου ο χρήστης δεν δικαιούται να αντιγράψει, αναπαραγάγει, ανατυπώσει, τροποποιήσει, πωλήσει ή με κάθε τρόπο αποκομίσει εμπορικό όφελος από τα περιεχόμενα του διαδικτυακού αυτού τόπου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της BARIS LIGHT, υπό την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης διάταξης της ισχύουσας νομοθεσίας.

6. Περιορισμός της ευθύνης

Το barislight.eu, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το barislight.eu είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.
Η BARIS LIGHT δεν εγγυάται για την ορθότητα ή ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται εδώ, είτε πρόκειται για κείμενα είτε για φωτογραφίες είτε για οποιουδήποτε τύπου πληροφορία, από οποιονδήποτε και αν καταχωρήθηκε αυτή και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια, θετική, αποθετική ή άλλη, που τυχόν προκλήθηκε ή προκληθεί από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή την πρόσβαση σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που τέτοιου είδους ζημία οφείλεται σε ανακριβή στοιχεία ή πληροφορίες, κατά τα προαναφερθέντα. Η απαλλαγή ευθύνης της BARIS LIGHT, την οποία ο χρήστης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα με μόνη την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.


7. Διασύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες


Στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ενδέχεται να παρέχονται διασυνδέσεις σε ιστοσελίδες τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων και ιδίως τις τυχόν προσφερόμενες υπηρεσίες ή/και προϊόντα ή/και πληροφορίες δεν ελέγχει η BARIS LIGHT και για τις οποίες δεν ευθύνεται καθοιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση στις ιστοσελίδες τρίτων και περαιτέρω η χρήση των ιστοσελίδων αυτών, πραγματοποιείται κατ' αποκλειστική του ευθύνη.

8. Τρόποι πληρωμής

Το ηλεκτρονικό κατάστημα barislight.eu υποστηρίζει την εξόφληση των αγορών σας με:
Εξόφληση της παραγγελίας σας με την παράδοση της, στο χώρο σας με την μέθοδο της αντικαταβολής με επιπλέον κόστος 2 Ευρώ αν αποστολή που επιβαρύνει τον παραλήπτη.
Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα τύπου Visa, Mastercard.
Με χρήση Paypal (www.paypal.com )
Εξόφληση στο κατάστημα μας όταν η παραλαβή γίνεται σε αυτό.
Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στους διαθέσιμους λογαριασμού

Τράπεζα

Λογαριασμός

ΙΒΑΝ

SWIFT

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ/BENEFICIARY

EUROBANK

0026 0344 52 0200397475

0202603440000520200397475

ERBKGRAA

Β.ΜΠΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε./V.BARIS & CO O.E.

ΕΘΝΙΚΗ

230/440072-03

GR5701102300000023044007203

ETHNGRAA

Β.ΜΠΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε./V.BARIS & CO O.E.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5519-047867-596

GR6301725190005519047867596

PIRBGRAA

Β.ΜΠΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε./V.BARIS & CO O.E.

9. Τρόπος – Χρόνος – Κόστος Αποστολής


   Υπάρχουν 2 τρόποι αποστολής: με courier (1-2 εργάσιμες) ή με πρακτορείο μεταφορών (1-2 εργάσιμες και παραλαβή από έδρα πρακτορείου). Το κόστος αποστολής βαρύνει τον παραλήπτη.
   Τα έξοδα αποστολής με Courier θα είναι 3,00 € μέχρι 2 κιλά και 1,20€. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1.5 €. Η αντικαταβολή είναι 2,00€ ανά αποστολή. Τα έξοδα μπορεί να υπερβούν αυτό το ποσό λόγω του όγκου των προϊόντων ή σε περίπτωση που η περιοχή σας χαρακτηρίζεται δυσπρόσιτη από τις εταιρείες courier.
   ΠΡΟΣΟΧΗ!: Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courrier είναι ακόμα αδύνατη. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο.
   Για τα βαριά αντικείμενα που θέλετε να σας στείλουμε συμφέρει η αποστολή με πρακτορείο μεταφορών. Η χρέωση στην περίπτωση αυτή είναι 5 - 15 € για κάθε δέμα αναλόγως το πρακτορείο και τον όγκο του δέματος ενώ δυστυχώς δεν γίνεται δεκτή η αντικαταβολή. Θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό μας λογαριασμό σε μια από τις συμβεβλημένες τράπεζες.
Δωρεάν παραλαβή από το κατάστημά μας εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την ημέρα παραγγελίας εφόσον το προϊόν είναι διαθέσιμο.

 10. Πολιτική τιμών


Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο ΦΠΑ ) και  συνιστώνται από το barislight.eu. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το barislight.eu επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

11. Υπαναχώρηση – Επιστροφές προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων .Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλ. να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η αρχική συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.
 
Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, λάθος είδος κλπ).Σε περίπτωση που θέλετε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε , η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΒΥΡΩΝΟΣ,Πάτρα Αχαϊα TK. 26333 Ελλάδα
 
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληρεί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.
Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 2610 317 313, είτε μέσω e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

12. Εγγύηση

Όροι εγγύησης

Σε περίπτωση που μια συσκευή παρουσιάσει εντός του συμφωνημένου χρόνου ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης της ‘’BARIS LIGHT’’ σφάλμα υλικού ή κατασκευαστικό ελάττωμα, η συσκευή ή το ελαττωματικό εξάρτημα επισκευάζεται ή αντικαθίσταται από την ‘’BARIS LIGHT’’ σύμφωνα με την κρίση της. Η‘’BARIS LIGHT’’ αναλαμβάνει την πλήρη ή μερική αντικατάσταση των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επαναφορά της απρόσκοπτης λειτουργίας. Η ‘’BARIS LIGHT’’ έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί μεταχειρισμένα, ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά. Το εργατικό κόστος ή όποιο άλλο κόστος τρίτου δεν είναι υποχρέωση της “BARIS LIGHT”. Η δυσαναλογία κατά την προαναφερόμενη έννοια συνίσταται ιδίως στην περίπτωση που οι απαιτούμενες ενέργειες θα συνεπάγονταν για την ‘’BARIS LIGHT’’ έξοδα πέραν του ορίου του ανεκτού:

 • σε σχέση με την τιμή αγοράς ή/και την αξία της συσκευής σε κατάσταση χωρίς ελαττώματα,
 • λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του ελαττώματος και κατ' εκτίμηση, εάν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν εναλλακτικοί τρόποι αποκατάστασης του ελαττώματος χωρίς σημαντικές δυσχέρειες για τον αγοραστή.

Επαφίεται ωστόσο στην κρίση της ‘’BARIS LIGHT’’, να ζητήσει την αποστολή του ελαττωματικού εξαρτήματος για επισκευή ή αντικατάσταση. Η ‘’BARIS LIGHT’’ έχει μόνο υποχρέωση για αφαίρεση ή τοποθέτηση του εξαρτήματος, εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, τις οποίες δεν κατέχει ή δεν αναμένεται να κατέχει ο αγοραστής, διαφορετικά η υποχρέωση της ‘’BARIS LIGHT’’ σε σχέση με το ελάττωμα εξαντλείται με την παράδοση του επισκευασμένου ή αντικατεστημένου εξαρτήματος στον αγοραστή.
Στην εργοστασιακή εγγύηση δεν περιλαμβάνονται επιπρόσθετα και τα έξοδα αποστολής, καθώς και ενδεχομένως τα έξοδα μετάβασης και παραμονής του προσωπικού συντήρησης της ‘’BARIS LIGHT’’ για επιτόπιες επισκευές, κατά την εγκατάσταση συσκευών εντός της Ελλάδας καθώς επίσης και στις παρακάτω χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία, Ελλάδα, Κύπρος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιαπωνία, Ινδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μεγάλη Βρετανία, Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ταϋλάνδη, Χιλή. Αποκλείονται τελωνειακοί δασμοί, φόροι και λοιπά έξοδα εισαγωγής. Για τη Βόρεια Αμερική ισχύουν ξεχωριστοί όροι εγγύησης.


Αναλώσιμα και εξαρτήματα, που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά, δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση (π.χ. Μετασχηματιστές, τροφοδοτικά, πυκνωτές, ασφάλειες, φίλτρα, διατάξεις προστασίας από υπερφόρτιση).

Έκταση της εργοστασιακής εγγύησης

Προϋπόθεση για την εκτέλεση παροχών εγγύησης χωρίς χρέωση είναι:

 • Ο αγοραστής οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα στην ‘’BARIS LIGHT’’ τις διαπιστωμένες ελλείψεις, με μήνυμα με σύντομη περιγραφή του σφάλματος στη γραμμή εξυπηρέτησης ‘’BARIS LIGHT’’.
 • Υποβολή ενός αντιγράφου του παραστατικού αγοράς
 • Η πινακίδα τύπου της συσκευής πρέπει να είναι απόλυτα ευανάγνωστη.
 • Συνεννόηση για τη διαδικασία με την ‘’BARIS LIGHT’’ ή τους συνεργάτες σέρβις αυτής.

Για τη διενέργεια των σύμφωνα με την εκτίμηση της ‘’BARIS LIGHT’’ απαραίτητων επισκευών και παραδόσεων αντικατάστασης, ο πελάτης οφείλει να παράσχει στην ‘’BARIS LIGHT’’ τον απαιτούμενο χρόνο και την απαιτούμενη ευκαιρία. Τα παλιά, ελαττωματικά εξαρτήματα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της ‘’BARIS LIGHT’’. Η εργοστασιακή εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές, που οφείλονται σε: ζημιές κατά τη μεταφορά

 • λανθασμένη εγκατάσταση ή θέση σε λειτουργία από τον αγοραστή ή από τρίτους
 • επεμβάσεις, τροποποιήσεις ή προσπάθειες επισκευής από τον αγοραστή ή από τρίτους
 • παράβλεψη των οδηγιών χρήσης, των προδιαγραφών συντήρησης.
 • ακατάλληλη χρήση ή αδόκιμη λειτουργία
 • ανεπαρκή αερισμό της συσκευής (αν κρίνετε απαραίτητο από τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος).
 • ατυχήματα, εξωτερική επίδραση
 • ανωτέρα βία (π.χ. πτώση κεραυνού, υπέρταση, κακοκαιρία, πυρκαγιά)

Επίσης, δεν καλύπτει ελαττώματα αισθητικού χαρακτήρα ή σημάδια φθοράς, τα οποία δεν επηρεάζουν την τροφοδοσία
ενέργειας. Εάν ο αγοραστής απαιτήσει με αυτή την εγγύηση μη απαραίτητες ή αναίτιες επεμβάσεις του σέρβις, η ‘’BARIS LIGHT’’ έχει δικαίωμα να τον χρεώσει με τα έξοδα που θα προκύψουν. Το ίδιο ισχύει για χρόνους αναμονής, εάν ο αγοραστής δεν παράσχει στο προσωπικό συντήρησης άμεση πρόσβαση στην ελαττωματική συσκευή. Εφόσον δεν προβλέπεται ρητά από το νόμο ευθύνη της ‘’BARIS LIGHT’’, η εργοστασιακή εγγύηση δεν περιλαμβάνει υποχρεώσεις πέραν των αναφερόμενων στους όρους της εγγύησης, ιδίως δε σε ότι αφορά την κάλυψη ζημιών που προέκυψαν άμεσα ή έμμεσα.